Клуб любителей турецкого языка

Приглашаем всех желающих стать участниками Клуба любителей турецкого языка Русского общества Антальи.

Встречи участников Клуба проходят с носителем турецкого языка.

Участие в нашем Клубе – это уникальная возможность:

  • - преодолеть внутренний барьер и заговорить
  • - окунуться в современный турецкий язык
  • - начать думать на турецком языке

Правила любителей турецкого языка Русского общества Антальи:

  1. Участниками Клуба могут быть официальные члены Русского общества Антальи.
  2. Модератор (руководитель) Клуба назначается Советом Управления Русского общества Антальи.
  3. Группы формируется Модератором (руководителем) Клуба в зависимости от уровня их подготовки.
  4. Встречи участников Клуба проходят в офисе Русского общества Антальи в удобное для них время. Модератор (руководитель Клуба) по согласованию с участниками Клуба и Советом Управления Русского общества Антальи определяет время таких встреч.

Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Türkçe Konuşma Kulübü

İstekli herkesi, Rusya Dostluk ve Kültür Derneği bünyesinde faaliyette bulunan Türkçe Konuşma Kulübüne katılmaya davet ediyoruz!

Kulüp toplantıları, ana dili Türkçe olan üyelerimizin katılımıyla gerçekleşmektedir.

Kulübe katılan üyelerimiz;

-          çağdaş Türk dilini öğrenmek,

-           içineki engelleri aşarak Türkçe konuşmaya başlamak,

-          Türkçe düşünmeye başlamak

için benzersiz fırsat yakalamış olurlar!

Rusya Dostluk ve Kültür Derneği – Türkçe Konuşma Kulübü Kuralları

1.         Kulübe, sadece resmi olarak Derneğe üye olanlar katılabilir.

2.         Kulüp yöneticisi (Moderatör), Dernek Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir.

3.         Gruplar, yönetici (Moderatör) tarafından katılımcıların hazırlık seviyelerine göre oluşturulur.

4.         Kulüp katılımcıların buluşmaları, Derneğin merkezinde onlar için uygun saatlerde yapılır. Kulüp yöneticisi (Moderatör), katılımcıların istekleri doğrultusunda ve Dernek Yönetim Kurulunun onayı ile buluşma tarih ve saatlerini belirler.