Конференция «Правовая система Турции и правовое положение соотечественников в ней»

Уважаемые соотечественники!

Приглашаем Вас принять участие в работе I научно-практической конференции «Правовая система Турции и правовое положение соотечественников в ней», организованной Юридическим бюро «Косе», Адвоката Нури Косе, совместно с  Ассоциацией русской культуры Анкары.

Конференция «Правовая система Турции и правовое положение соотечественников в ней» первая и единственная подобная конференция в данной области. В ходе конференции  будут озвучены наиболее важные моменты Турецкой правовой системы, которые должен знать каждый проживающий в этой стране.

Темы Конференции:

 • - Обзор правовой системы Турции;
 • - Заключение и расторжение брака с гражданами Турции и возникающие в связи с этим Международно правовые проблемы и пути их решения;
 • - Имущественный режим супругов, обязательства супругов в отношении долгов,  защита дома совместного проживания, раздел имущества при разводе  ;
 • - Опека над ребенком, статус и права ребенка при разводе, выплата алиментов; запрет на вывоз ребенка из страны, Международная Гаагская конвенция о похищении детей и страны ее принявшие.
 • - Часто возникающие проблемы получения вида на жительство и гражданства Турции;  Вопросы  гражданства детей в межнациональных браках;
 • -Проблема домашнего насилия, Программа защиты женщин от домашнего насилия;
 • - Проблемы культурного и национального соответствия соотечествеников  условиям жизни в Турции и возникающие на этом фоне проблемы.
 • -Проблемы предвзятого отношения правоохранительных и судебных органов Турции к соотечественникам.

В работе Конференции примут участие:

 • -Представители Посольства РФ;
 • -Судья по семейным делам ;
 • -Руководитель отдела по работе с иностранцами;
 • -Адвокаты;
 • - Психолог.

Приглашенные гости Конференции ответят на любые интересующие Вас вопросы.

В ходе Конференции будет осуществляться синхронный перевод.

Конференция состоится 14 декабря 2012 г. в Посольстве РФ. Начало в 10:00.

Участие в конференции бесплатное. Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону или заполнить форму заявки и отправить ее по факсу.

Контактные телефоны: +90 (312) 440 68-40, 0545 440 68 40; факс (90 312) 428 00 82

Форма заявки

Ф.И.О.

:

 

Цель

:

 

Адрес

:

 

Город

:

 

Страна

:

 

Тел.

:

 

Email

:

 

Конференция        :   Правовая система Турции и правовое положение соотечественников в ней.

Дата и время         :   14.12.2012, 10:00.

 

Sevgili yurttaşlarımız!


Sizleri; Rus Kültür Derneğimiz ile Köse Hukuk Bürosundan Sayın Av. Nuri Köse’nin   katkılarıyla  düzenleyeceğimiz , " Türkiye Hukuk Sistemi ve Yurttaşlarımızın Türkiyede Hukuki Sorunları-I "   konferansına   katılmaya davet ediyoruz.

Alanında ilk ve tek konferans olan " Türkiye Hukuk Sistemi ve Yurttaşlarımızın Türkiyede Hukuki Sorunları-I"  isimli konferansımızın sizler için çok yararlı olacağını düşünüyoruz. Türkiye’de yaşayan her kişinin bilmesi gereken Türk Hukuk Sisteminin püf noktalarının anlatılacağı bu konferansa mutlaka katılmalısınız.


Konferansın  konuları:


1-
Türkiye'deki  hukuk sistemine  genel bakış;

2- Türk vatandaşları ile evlenen  yurttaşlarımızın Evlilik ve Boşanmalarında sıkça görülen problemleri ve boşanmalar neticesinde   oluşan  uluslar arası  sorunlar (çocuk, velayet, nafaka)  ve çözümleri ;

3- Eşlerin Mülkiyet/Mal rejimi,  aile konutunun korunması,  eşlerin yükümlülük/borç altına girerken diğer eşin rızası,  evlilik sırasında edinilen malların boşanma ile paylaşımı,

4- Çocuğun velayeti;  boşanmada çocuğun durumu, nafaka, yurt dışı çıkış yasağı, çocuğun boşanan eşler ile şahsi ilişkisi, uluslar arası çocuk kaçırmaya ilişkin Lahey Sözleşmesi ve sözleşmeyi kabul eden ülkeler,

5- İkamet ve vatandaşlıkta sık yaşanan sorunlar; Uluslararası evliliklerde çocukların vatandaşlık durumu;

6-Aile içi şiddet sorunu; kadının korunması, 

7- Yurttaşlarımızın ve çocukların Türkiye’ye uyum sorunu ve yaşanılan problemler, 
8- Türkiye'de  kolluk ve adli makamların yurttaşlarımıza karşı  önyargı ve yaşanan  sorunlar.

Konferansa davet edilen konuşmacıların bazıları:


-Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Temsilcileri;
-Aile Mahkemesi Hakimi ;
-Yabancılar Şube Emniyet Müdürü/Amiri;
-Avukatlar;
-Psikolojisi Uzmanı

Konferans,  soru ve cevap bölümü ile son bulacaktır. 

Konferans 14 Aralık 2012 tarihinde saat 10:00'da Rusya Federasyonu Büyükelçiliği'nde yapılacaktır.


Katılım ücretsizdir. Lütfen katılmak için öncelikle telefonla kayıt olunuz veya konferans müracaat formunu doldurarak tarafımıza fakslayınız.

İletişim numaralarımız:

(90 312) 440 68-40, 0545 440 68 40; faks(90 312) 428 00 82

KONFERANS MÜRACAAT FORMU

 

Adı ve soyadı

:

 

Ünvanı

:

 

Adres

:

 

Şehir

:

 

Ülke

:

 

Tel.No

:

 

Email

:

 

Konferans            :   Türkiye Hukuk Sistemi ve Yurttaşlarımızın Türkiyede Hukuki Sorunları

Tarih ve saati        :   14.12.2012, Saat 10:00.